LM 101 to 200

101 NASIM BIN RAHMAN 1970
102 Mohammed Jahangir Alam 1982
103 ALIM MUNSUR
104 Md. Tariq Changi 1969
105 Christopher M. Randolph 1952
106 Albert Joseph Penheiro 1972
107 HAJI MOHD. HELAL 1971
108 Fazle Akbar SHAZADA 1966
109 Maung Yine 1972
110 Late Mohd. Ali S. Joher
111 Yousuf M. Joher 1992
112 Late Shahid Ahsan Chowdhury
113 Dr. Md. Nasir Hasan 1972
114 A. M. Asheq Hussain 1974
115 Nikhil Paul 1978
116 Zafar Sayeed 1974
117 Md. Abdur Rahim Chowdhury 1968
118 Md. Shawkat Dovash 1968
119 Firoz S. Joher 1970
120 Maung Kyaw hla 1963
121 M. A. Quashem 1983
122 Firoze Fakhri 1964
123 Rahul Das Gupta 1993
124 Liakat Ali Chowdhury 1978
125 Alhaj Ashfaque Ahmed 1983
126 G. Randolph Jr. (Nigel) 1990
127 Verlin Randolph
128 Clifton Pereira 1980
129 KAZI HANIF SIDDIQ 1961
130 Late Adv. A. B. M. Fazle Rashid Chowdhury (HIRO)
131 Dr. OM Prakash Biswas 1967
132 Dr. Sri Prakash Biswas 1969
133 Engr. Jai Prakash Biswas 1975
134 Hussain Md. Ali Aftab 1984
135 Ali Hussain Akberali 1966
136 Morshed Anwar Chowdhury 1978
137 Fabian A. Quinton D’Costa 1976
138 Abdul Hannan 1978
139 Rupam Das 1983
140 M. Abdul Hasnat Chowdhury 1983
141 Shamsuddin Ahmed Siddique 1986
142 Mumtaj Uddin Ahmed 1979
143 Mohd. Tauhidul Islam 1977
144 Late Leslie D’ Costa 1964
145 Md. Anwarul Hoque 1971
146 Ali Asgher S. Joher 1980
147 Allen J. Gomes 1963
148 Hossain MD. ZAKIR 1988
149 MD. JAINUL ABEDIN 1980
150 Late Alhaj Sufi Osman Haider
151 S. M. Mamun Haider 1988
152 Ateequr Rahman 1983
153 Md. Imtiaz Habib Rony 1980
154 Shahid Noim 1986
155 Late Dr. Mizanur Rahman 1972
156 Dr. Abdul Haye 1972
157 Abrar Alam Anwar 1983
158 Maurice Peter d’CRUZE
159 DR. FRANCIS HALDER
160 MICHAEL HALDER
161 BRO. LAWRENCE DIAS c.s.c 1952
162 Ezaz Anwar 1982
163 Md. Matiul Islam 1984
164 Shahid Hannan 1984
165 Shobhon Mahbub Shahabuddin 1979
166 Surajit Saha 1990
167 Abdul Aziz 1973
168 G. Michael Rodrigues 1976
169 Md. Yasin Chowdhury 1980
170 Md. Iftekhar Uddin 1986
171 Arshad Jamal 1971
172 Aslam Hossain Chowdhury 1984
173 Khwaja Moinuddin Kamal 1990
174 Syed Mohte Shamsul Islam 1984
175 Shaheen Dil Noshad Khan 1988
176 Kamal Hossain 1993
177 Zakir Hossain 1993
178 Yasir A Mabud (Simon) 1990
179 Nur uddin Javed 1990
180 Ariful Karim 1977
181 Md. Rahamat Ullah 1976
182 David Penheiro 1985
183 Saifuddin Chowdhury 1982
184 Partha Sarathi Guha 1974
185 Afroz Rahim 1959
186 Paul Probal Mondle 1969
187 Ashok Kr. Chowdhury 1982
188 Late Md. Shafi
189 Late MIRZA MD. BABAR
190 Sk. Zahid Hossain 1973
191 Salim Bin Rahman
192 Hasan Ahmed 1963
193 Qudrat-e-Khuda 1968
194 Nasim Anwar 1961
195 MORSHED MURAD. IBRAHIM
196 Rashid M. Ibrahim 1984
197 Late ARSHAD Malik
198 Muhammed Ferhat Abbas 1978
199 Late Shaikh Shafiur Rahman
200 Late Ashek Elahi